Disclaimers

CONDICIONS GENERALS

DRETS DE GIMNASIOSMADRID.ORG I RESPONSABILITAT DE L'USUARI.

Tots els drets que empara aquesta denominació estan protegits i reservats. En conseqüència queda absolutament prohibit la reproducció, total o parcial i fins i tot citant la font, de qualsevol dels continguts.

La infracció serà perseguida per via civil i penal, amb exigència d'indemnització dels danys i perjudicis que es causin.

GIMNASIOSMAADRID.ORG no adquireix responsabilitat alguna per la infracció que l'usuari pugui efectuar de tals drets protegits, així com els que abastin els drets protegits per la Llei de Propietat Intel·lectual, Llei sobre la Protecció Civil del Dret a l'Honor, a la Intimitat Personal i Familiar i a la Pròpia Imatge, Llei de Marques, Llei General de Publicitat, Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris (Estatal o Autonòmica), Llei de Competència Deslleial i Llei de Condicions Generals de Contractació, entre unes altres.

L'anteriorment exposat té caràcter enunciatiu, però no limitatiu, per la qual cosa GIMNASIOSBARCELONA.ORG perseguirà, fins i tot acudint a les Autoritats de l'Estat, qualsevol actuació il·legal o infracció dels seus drets i/o de les persones i entitats amb drets protegits.

GIMNASIOSMADRID.ORG no serà responsable de les fallades que poguessin produir-se en les comunicacions, inclòs l'esborrat, transmissió incompleta o retards en la remissió, no comprometent-se tampoc al fet que la xarxa de transmissió estigui operativa en tot moment. Tampoc respondrà GIMNASIOSMADRID.ORG en cas que un tercer, infringint les mesures de seguretat establertes per GIMNASIOSMADRID.ORG accedeixi als missatges o els utilitzi per a la remissió de virus informàtics.

GIMNASIOSMADRID.ORG no garanteix la licitud, fiabilitat i utilitat dels continguts, així com tampoc la seva veracitat o exactitud.

GIMNASIOSMADRID.ORG no controla ni garanteix l'absència de virus informàtics en els serveis prestats per tercers a través del portal que puguin produir alteracions en el seu sistema informàtic (programari i maquinari) o en els documents i fitxers electrònics emmagatzemats en el seu sistema informàtic.

Els dispositius d'enllaç que el portal posa a la disposició dels usuaris tenen per únic objecte facilitar als mateixos la recerca de la informació disponible en Internet. GIMNASIOSMADRID.ORG no ofereix ni comercialitza els productes i serveis disponibles en els llocs enllaçats ni assumeix responsabilitat alguna per tals productes o serveis.

GIMNASIOSMADRID.ORG no controla la utilització que els usuaris fan del portal, ni garanteix que ho facin de forma conforme a les presents condicions generals.

Amb la finalitat d'agilitar el servei ofert, identificant amb la màxima celeritat a cada usuari, GIMNASIOSMADRID.ORG utilitzarà "cookies". Les "cookies" són codis que el servidor introdueix en el disc dur de l'ordinador per identificar a l'usuari. Les "cookies" s'associen únicament amb un usuari anònim, no permetent accedir a dades de caràcter personal ni, en general, a dades del disc dur de l'usuari. Si l'usuari no desitja que s'instal·li en el seu disc dur una "cookie", ha de configurar el seu navegador per no rebre-les. En tal cas, no obstant això, la rapidesa i qualitat en el funcionament dels serveis de GIMNASIOSMADRID.ORG pot disminuir.

El disseny, imatges, i els seus diferents codis, font d'aquesta Web són titularitat de GIMNASIOSMADRID.ORG, En conseqüència, l'usuari que accedeixi a aquesta Web no pot en cap concepte copiar-los, modificar-los, distribuir-los, transmetre'ls, reproduir-los, publicar-los, llicenciar-los, cedir-los, vendre'ls o transmetre'ls de qualsevol forma, o crear nous productes o serveis derivats de la informació i elements aquí continguts. Queda únicament autoritzada la mera visualització i per a l'ús personal i no comercial de l'usuari, sense que pugui fer-ho extensiu a terceres persones o entitats

L'usuari accepta que en prémer en els enllaços (links) que li dirigeixin a webs de terceres empreses deixa de navegar en www.gimnasiosmadrid.org, exonerant a GimnasiosMadrid.org de qualsevol responsabilitat, dany o perjudici en la contractació amb les terceres empreses.
Aquestes Condicions Legals es regiran i interpretaran conforme a la legislació espanyola. Les parts acorden sotmetre qualsevol controvèrsia que pogués suscitar-se de les presents Condicions Legals, als Jutjats i Tribunals de Madrid, Espanya, tret que la llei estableixi una altra cosa.